CheetahLover216's Zebra - Plains Zebra

Zebra
Group
  Zebra

Species
  Plains Zebra